eskola600-klik

NEDZ důvodů opatření vlády ČR v souvislosti se šířením koronavirové epidemie se ruší exkurze 3. ročníků Nizozemsko v termínu 19. - 25. 4. 2020. Stanovení případného náhradního termínu a vyúčtování proběhne po znovuzahájení výuky. 
Pin It