eskola600-klik

 

Naše škola se zapojila do soutěže Národní cena kariérového poradenství 2017 se svým příspěvkem Projekt „Systematická podpora talentovaných žáků na OA Ostrava-Mariánské Hory“. Uvedený příspěvek byl prezentován na konferenci konané v rámci výše uvedené soutěže dne 21. 9. 2017 v Praze pod záštitou MŠMT jako příklad dobré praxe. Nyní je jeho anotace uvedena ve sborníku Národní cena kariérového poradenství 2017, který je dostupný na webových stránkách www.euroguidance.cz.

národní cena 2017 jfif

Text anotace příspěvku:
Projekt „Systematická podpora talentovaných žáků na OA Ostrava-Mariánské Hory“ Tento projekt řešil podporu talentovaných žáků, kdy vybraní žáci nejprve navrhli své projektové záměry a pak je ve 2 – 5členných týmech pod dohledem vedoucích učitelů rozpracovali v odborných esejích, které byly s interními oponenturami předány externím hodnotitelům k obodování. Projekt vyvrcholil organizací vědecké studentské konference, kde soutěžní týmy prezentovaly své práce před žáky, učiteli školy a odbornou porotou, kterou tvořili zástupci SMO, zřizovatele, praxe a vysokých škol. Projekt umožnil žákům rozšířit jejich odborné kompetence ve vybraných oblastech, zlepšit jejich prezentační dovednosti a tím ovlivnit budování jejich kariéry při dalším studiu na VŠ či VOŠ nebo při výběru zaměstnání. Projekt byl však přínosem nejen pro žáky, kteří se ho zúčastnili aktivně, ale také pro žáky, kteří se ho zúčastnili jako diváci odborné konference. Ta je mohla více motivovat ke studiu a uvažování o budoucí kariéře.

 
Mgr. Hana Skalská (VP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It