eskola600-klik

 Způsob hodnocení jednotlivých zkoušek-2022-EL

Způsob hodnocení jednotlivých zkoušek-2022-OA

Způsob hodnocení jednotlivých zkoušek-2022-ZO

Způsob hodnocení jednotlivých zkoušek-2022-VS

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

 Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

 

Český jazyk


Kritéria hodnocení PP CJL.pdf
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z CJL 2022.pdf
PŘÍLOHY - kritéria PP CJL.pdf
Školní kánon maturitní četby 2022.pdf

 

Cizí jazyky


KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE tabulka 2022 s deskriptory.pdf
Kritéria hodnocení PP ANJ.pdf
Témata profilová zkouška ANJ 2022.pdf
Témata profilová zkouška FRA-EL+VS 2022.pdf
Témata profilová zkouška NEJ 2022.pdf
Témata profilová zkouška RUJ-OA 2022.pdf
Témata profilová zkouška SPA-OA 2022.pdf

 

Přírodní vědy


Maturitní okruhy MAT 2022.pdf
Maturitní okruhy BIO 2022.pdf
Maturitní okruhy ZEM 2022.pdf

 

Ekonomická čast


UCE - OA 2022.pdf
TOZ - VS 2022.pdf
UCE - EL 2022.pdf
TOZ - OA 2022.pdf
TOZ - EL 2022.pdf
POZ - EL 2022.pdf
POZ - VS 2022.pdf
POZ - ZO 2022.pdf
PRA - VS 2022.pdf
POZ - OA 2022.pdf
TOZ - ZO 2022.pdf
UCE - ZO 2022.pdf

 

Společenské vědy


Maturitní okruhy DEJ 2022.pdf
Maturitní okruhy OBN 2022.pdf
Pin It