eskola600-klik

 

1. Studium na vysoké škole

Kategorie studia:
a) bakalářské studium (titul Bc. nebo BcA. v oboru umění) – po ukončení studia mají studenti možnost nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu, pokud existuje; obvykle jsou tříleté, ukončené bakalářskou zkouškou,
b) magisterské studium (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., …) – obvykle pětileté nebo šestileté
c) navazující magisterské studium (titul Mgr., Ing.) – obvykle dvouleté navazující na bakalářské studium,
d) doktorské studium (titul Ph.D., Th.D. …) – je možné studovat až po ukončení magisterského studia.
Forma studia:
a) prezenční studium (PS) – dříve denní studium,
b) kombinované studium (KS) – kombinuje vhodným způsobem prezenční (blokové semináře a tutoriály) a distanční (samostudium s využitím distančních studijních podpor) – dříve tzv. dálkové, externí, studium při zaměstnání,
c) distanční studium (DS).
Typ školy:
a) veřejná (např. VŠB),
b) soukromá (školné; jsou zaměřeny téměř zcela na praxi),
c) státní (např. Universita obrany v Brně, Policejní akademie ČR, …).

2. Studium na vyšší odborné škole

Forma studia:
a) denní,
b) dálková.
Typ školy
a) veřejná (školné v rozsahu 2 000 až 6 000 Kč ročně),
b) soukromá (školné obvykle v rozsahu 10 000 až 40 000 Kč ročně),
c) církevní.

3. Studium jazyků na jazykové škole (pomaturitní studium)

- je-li akreditováno MŠMT, umožňuje vám status studenta (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atd.).

4. Nastoupit do zaměstnání.

5. Odjet do zahraničí za účelem práce v zahraničí nebo studia cizího jazyka.

6. Zaevidovat se na úřadu práce.

 

12. 1. 2019, Mgr. Hana Skalská

Pin It