eskola600-klik

 

Možná, že patříte mezi studenty, kteří se učí téměř každý den, a přesto dostávají špatné známky, nebo mezi ty, kteří se učí nárazově jen před písemkou a při souhrném opakování si již nic nepamatují. Případně jste ti, kteří si chtějí zlepšit své výsledky ve škole a nevědí jak, nebo ti, kteří jen chtějí vědět, jak se učit co nejefektivněji. Můžete najít inspiraci v následujících řádcích.

 • Pozorně poslouchej při výuce ve škole, když ti není něco jasné, zeptej se vhodným způsobem učitele.
 • Veď si přehledné zápisy v hodině, podtrhávej nadpisy, odděluj jednotlivé části, zdůrazňuj podstatná fakta (odlišnými barvami, vykřičníky apod.).
 • Uč se pravidelně každý den, snaž se projít si poznámky z vyučování ještě tentýž den po návratu ze školy.
 • Svou domácí přípravu si naplánuj předem. Začni učivem středně těžkým, pak těžkým, a nakonec lehkým. Střídej předměty různého zaměření.
 • Když se začneš učit novou látku, podívej se, co učivu předcházelo.
 • Neuč se bezmyšlenkovitě text zpaměti. Přemýšlej, analyzuj, klaď si otázky k textu, zařazuj učivo do obecných souvislostí.
 • Během učení používej i jiné školní pomůcky (např. atlasy, tabulky,…), podtrhávej si důležité pasáže v textu, piš si své vlastní poznámky, kresli náčrty apod.)
 • Když se připravuješ na výuku, soustřeď se pouze na učivo.
 • Udržuj ve svých studijních materiálech pořádek.
 • Zkontroluj si, zda si nové učivo skutečně pamatuješ (např. zavři si sešit nebo učebnici a snaž se vyjádřit obsah nového učiva svými slovy).
 • Vytvoř si vlastní systém v opakování učiva (např. pojmy nebo slovíčka, která si špatně pamatuješ, si napiš na nástěnku nad psací stůl, opakuj si při jízdě tramvají, věnuj se důkladnějšímu opakování o víkendu, …)
 • Uč se v době, která ti nejvíce vyhovuje. Doporučuje se v době mezi 16. a 19. hodinou. Ne pozdě večer.
 • Uč se tak dlouho, jak potřebuješ. Na základní škole se doporučuje příprava 1-2 hodiny denně, na střední škole již příprava vyžaduje více času: 2-3 hodiny denně, často i více. Je však třeba také odpočívat a věnovat se svým koníčkům.
 • Uč se ve skupince se svými spolužáky, pokud máš pocit, že je to pro tebe efektivnější.
 • Uč se pro sebe, ne pro známky. Když skončíš úspěšně svou přípravu, pochval se. 

  30. 8. 2020, Mgr. Kateřina Langrová
Pin It