eskola600-klik

 

K přijímacím zkouškám na VŠ nebo VOŠ mnohdy nestačí naučit se co nejvíc. Stejně přesně nevíte, co všechno po vás budou chtít. Důležité je, abyste zvolili správnou strategii. Chcete-li si nechat poradit, jak dobře zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ, přečtěte si následující řádky.

1. Zjistěte si, z čeho a jakou formou budete skládat přijímací zkoušky pro zvolený obor na VŠ nebo VOŠ, co všechno budete potřebovat, co budete muset předložit. Podmínky vysokých škol nebo vyšších odborných škol k přijímacímu řízení si podrobně prostudujte. Najdete je na webových stránkách jednotlivých škol. Dozvíte se zde, zda škola bude přijímat své uchazeče na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek SCIO (podrobněji viz www.scio.cz) nebo zda škola bude organizovat své vlastní přijímací zkoušky či bude přijímat uchazeče o studium bez přijímacích zkoušek. Pak jsou zde obvykle uvedeny stanovené termíny přijímacích zkoušek, jejich obsah a organizace, bodování přijímacího testu, doporučená literatura k přípravě, někdy také ukázky testů, které byly součástí přijímacích zkoušek v minulých letech, najdete zde informaci o tom, zda přijímací zkoušky budou pouze písemné nebo i ústní, zda bude součástí i motivační pohovor, zda budete muset předložit seznam přečtené literatury nebo reference o praxi apod.

2. S přípravou na přijímací zkoušky začněte již v druhém nebo třetím ročníku střední školy. Nenechávejte své rozhodnutí o výběru dalšího studia až na leden v posledním ročníku vašeho studia. Zajímejte se o studium na VŠ nebo VOŠ a podmínkách přijetí již dříve, sbírejte informace od studentů nebo vyučujících, ve svém volném čase provozujte aktivity, které budete moci využít při přijímacích zkouškách nebo dalším studiu. Zvolte si volitelné předměty v třetím nebo čtvrtém ročníku a maturitní předměty tak, aby korespondovaly se směrem, kterým byste se chtěli ubírat při svém dalším studiu.

3. Na některých fakultách u některých oborů budete muset předložit seznam přečtené literatury – např. psychologie, sociologie, cizí jazyky, ….. Řada škol vyžaduje v rámci přijímacích zkoušek i všeobecné znalosti z kultury, zeměpisu nebo aktuálního zpravodajství v tisku nebo na internetu. Někde můžete získat bonusové body za praxi – např. u pedagogických fakult při studiu učitelství na 1. stupni za práci s dětmi např. v různých kroužcích, turistických oddílech, na letních táborech, lyžařských výcvicích apod., u oboru žurnalistika můžete zaslat své články, které byly publikovány v různých novinách nebo časopisech, u sportovních oborů můžete uplatnit svou závodní sportovní činnost a různá ocenění, u uměleckých oborů své fotografie nebo výtvarné práce. Pokud si budete přivydělávat na brigádách, které se týkají oboru, který chcete studovat, nechte si vystavit potvrzení, případně hodnocení svého zaměstnavatele. Možná za to získáte nějaké bonusové body. Některé školy zvýhodňují studenty, kteří vykonali mezinárodní jazykové zkoušky či zkoušky na státních jazykových školách, nebo studenty, kteří se účastnili různých soutěží, olympiád nebo projektů. Na některých fakultách jsou přičítány body navíc u studentů, kteří měli vyznamenání u maturity nebo výborný prospěch v profilových předmětech. Někdy mohou být studenti přijati bez přijímacích zkoušek na základě dobrého prospěchu na střední škole. Během studia na střední škole se nejen pravidelně a systematicky připravujte na výuku, ale buďte také aktivní mimo školu ve svém volném čase. Pracujte na sobě.

4. Obstarejte si potřebnou literaturu k přípravě. Doporučenou literaturu najdete na webových stránkách fakulty nebo na webových stránkách www.KamPoMaturite, www.tutor.cz apod.. Poptejte se studentů VŠ, bývalých absolventů OA, která literatura se jim osvědčila nejvíce. Nejvhodnější jsou materiály, které jsou zpracovány vyučujícími dané školy. Ti totiž připravují i testy na přijímacích zkouškách a vědí nejlépe, jak vás na ně připravit. Některé fakulty nabízejí na svých internetových stránkách on-line testy, které byly použity u přijímacích zkoušek v minulých letech nebo prodávají jejich tištěnou verzi v prodejnách fakulty, někdy také na veletrhu Gaudeamus v Brně. Samozřejmě můžete využít také studijní materiály a sešity, které jste využívali během vašeho studia na střední škole.

5. Zvažte, zda vám nepomohou ve vaší přípravě přípravné kurzy. V Ostravě je organizují např. agentury Tutor nebo Sokrates. Jejich propagační materiály a brožurky si můžete zapůjčit u výchovných poradkyň ve škole. Na začátku školního roku je tyto agentury vždy zasílají do škol. Určitě jsou pro vás vhodné, pokud byste chtěli studovat právní obory nebo byste se připravovali na test studijních předpokladů na MU v Brně. Také jsou dobré přípravné kurzy, které organizují fakulty pro své uchazeče. Na některých fakultách se nabízejí ke studiu také tzv. nulté ročníky (např. lékařské, právnické, filosofické, …). Pokud byste si chtěli vybrat jinou vzdělávací agenturu, ověřte si její úroveň a spolehlivost např. na základě doporučení těch, kteří tyto kurzy absolvovali. Platili byste dost velkou finanční částku. Ptejte se na úroveň a kvalifikaci vyučujících, na studijní materiály, na výsledky jejich absolventů, na počet studentů ve skupině apod. Existují také krátkodobé přípravné kurzy „na poslední chvíli“jen na několik dnů. Tyto kurzy vám ale neumožní naučit se celý obsah učiva k přijímacím zkouškám, mohou vás jen upozornit na některé obtížné kapitoly a pomoci látku zopakovat.

6. Přípravu na přijímací zkoušky si časově rozvrhněte. Nezapomeňte do svého harmonogramu zařadit také opakování. Zvažte, které předměty umíte dostatečně ze školy a které si musíte dostudovat tak, abyste splňovali podmínky dané VŠ. Nezapomeňte, že budete také potřebovat čas na přípravu na písemnou a ústní část maturitní zkoušky.

7. Připravte se na časový limit. Sežeňte si testy, které byly u přijímacích zkoušek v minulých letech a trénujte dodržování přesné časové dotace na test. Ptejte se těch, kteří podobné přijímací zkoušky absolvovali v posledních letech. Vyměňujte si informace se spolužáky.

8. Studiem na OA, zejména studujete-li obor Ekonomické lyceum, budete dobře připraveni pro studium ekonomických oborů na VŠ nebo VOŠ. Chcete-li však (studenti EL) studovat např. přírodovědné nebo technické obory, musí si uvědomit, že vaše znalosti předmětů jako je biologie, fyzika, chemie nebo matematika neodpovídají znalostem absolventů gymnázií. Přijímací zkoušky nebo i následné studium těchto předmětů na VŠ (pokud byste byli přijati bez přijímacích zkoušek) jsou stavěny podle osnov gymnázií. Také pro studium právnických nebo filosofických oborů potřebujete mít hlubší znalosti dějepisu nebo základů společenských věd. V současné době však již většina VŠ nahrazuje své vlastní přijímací zkoušky Národními srovnávacími zkouškami SCIO, kde se testují vaše studijní předpoklady a nikoliv odborné znalosti. Máte tak možnost dostudovat si potřebné učivo až v rámci vysokoškolského studia.

9. K přijímacím zkouškám si nezapomeňte vzít s sebou pozvánku k přijímacímu řízení, osobní doklady, psací potřeby (i náhradní) a další pomůcky, které jsou požadovány a dovoleny. Pro jistotu se utvrďte, zda můžete používat kalkulačku nebo tabulky, abyste nebyli zbytečně vyloučeni za jejich nedovolené užívání. Pokud byste zapomněli občanský průkaz, nemuseli by vás ke zkoušce připustit. Nezapomeňte si vzít také něco k pití, případně k jídlu, pokud by zkoušky byly delší.

10. V žádném případě nepodvádějte, neopisujte od souseda, nepožívejte žádné taháky nebo jiné nedovolené pomůcky. Mohli byste být vyloučeni. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se pedagoga.

11. Pokud budete dělat přijímací zkoušky v jiném městě, je vhodné si dát časovou rezervu, abyste včas našli budovu školy. Doprava může selhat a žádná fakulta vám neposkytne náhradní termín přijímacích zkoušek z těchto důvodů. Pokud máte termín již ráno, je lepší, pokud si zajistíte nocleh, abyste se mohli pořádně vyspat.

12. Poslední den před termínem přijímacích zkoušek by měl být odpočinkový. Zvláště odpoledne a večer. Vůbec se nedoporučuje učit se ještě něco nového. Maximálně jen opakovat již naučené. Je vhodné si zajít zacvičit nebo zaplavat. Taky byste se neměli přecpávat. Raději jíst lehce stravitelná jídla. Hlavní je jít brzy spát, abyste byli odpočinuti. Před spaním nepijte kávu nebo silný čaj.

13. Zadání přijímacího testu si pozorně přečtěte. Pokud nerozumíte, zeptejte se dohlížejícího pedagoga. Jestli máte psát delší odpovědi, pište čitelně a přehledně. U matematických příkladů výsledky podtrhněte.

14. K ústní zkoušce zvolte vhodné oblečení. Chlapci např. oblek nebo společenské kalhoty a sako, děvčata kalhoty nebo sukni a elegantní halenku, sako nebo svetřík. Vyhněte se jeanovým kalhotám nebo vyzývavým výstřihům. Snažte se udělat co nejlepší dojem. Dejte najevo zájem o obor. Odpovídejte jasně a srozumitelně, udržujte oční kontakt se zkoušejícím, seďte vzpřímeně. Nebuďte nervózní. Když neuspějete, zvolíte si jinou školu nebo to zkusíte znovu za rok.

22. 1. 2019, Mgr. Hana Skalská

Pin It