eskola600-klik

Celý název: Spolek učitelů pro rozvoj klávesnicové a informační gramotnosti

Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne 13. prosince 2006 (původně jako sdružení).

Hlavní činností spolku vyplývající ze stanov:

  • podpora rozvoje klávesnicové gramotnosti a informačních technologií, zejména prostřednictvím e-learningové výuky v programu ZAV
  • zajišťování a dotace soutěží, stáží, odborných školení, seminářů a jiných akcí spojených s předmětem činnosti spolku
  • podpora a motivační soutěže pro rozvoj klávesnicové gramotnosti našich studentů a ostatních vyučujících
  • zlepšení a modernizace prostředí v učebnách
  • příprava a finanční příspěvek na státní zkoušku pro úspěšné absolventy 
  • osvěta o klávesnicové gramotnosti

Vedlejší činností je zajišťování přednáškové, publikační a lektorské činnosti.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku jsou všichni vyučující předmětu PEK. Statutárním orgánem sdružení je výbor.

  • Ing. Jana Prokopová – členka, jednatelka

 

PLÁN ČINNOSTÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

1. Zajištění školní i domácí výuky ZAV (denního studia i dálkového studia)

2. Organizace a zajištění talentové soutěže v psaní pro žáky ZŠ (u příležitosti Dne otevřených dveří)

3. Modernizace inventáře odborných učeben PEK

4. Nákup výukových materiálů a pomůcek

5. Zapojení našich studentů do mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici společnosti INTERINFO, absolventi soutěže obdrží mezinárodní certifikát (lze si zvolit opis nejen v mateřském jazyce, ale také v některém mezinárodním jazyce, např. angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině atd.)

6. Organizace a zajištění školních i meziškolních soutěží

7. Finanční podpora účastni studentů na regionálních soutěžích v psaní na klávesnici

8. Osvěta klávesnicové gramotnosti u veřejnosti

 

Pokud se rozhodnete podpořit svým darem či příspěvkem činnost spolku, můžete tak učinit:

- bezhotovostním převodem na účet sdružení č. 35-8053890277/0100
- hotově přímo pokladní sdružení pí Prokopové ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
- věcnými dary, které mohou být použity při výuce nebo jako ceny pro soutěžící

Zprávy o činnosti spolku za jsou k nahlédnutí u jednatelky.

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou jakkoli podpořit náš spolek

Za spolek Ing. Jana Prokopová

Pin It