eskola600-klik

Historie školy

Ekonomické školství v Ostravě má bohatou tradici. Od doby svého vzniku prošlo výraznými změnami, které souvisely nejen s názvem a sídlem školy, ale také se vzdělávacím obsahem. Lze však konstatovat, že ekonomická škola patřila vždy k uznávaným vzdělávacím institucím, o její studium byl mezi studenty a rodiči zájem a byla schopna připravit kvalitní absolventy uplatnitelné na trhu práce.

Dějiny českého ekonomického školství v Ostravě se začínají psát od počátku 20. století, kdy dochází k prudkému rozmachu průmyslu a obchodu. Na Severní Moravě a ve Slezsku byly podmínky pro prosazení českých škol zvláště obtížné, jen těžcesoupeřily o své postavení s německými školami. Protože Moravská Ostrava byla silně poněmčena, bylo rozhodnuto, že ekonomická škola vznikne v Ostravě – Mariánských Horách. Vlivem intervencí tak vzniká 7. 9. 1905 dvoutřídní komunální obchodní škola chlapecká a v následujícím roce i dívčí. Až v roce 1937 dochází k připojení obchodní školy k Obchodní akademii v Moravské Ostravě, která zde existuje již od roku 1913. Všechny tyto historické události jsou zaznamenány ve výročních zprávách a statistických výkazech. Za prvních 25 let existence školy ji absolvovalo 1 600 studentů. Obchodní akademie byla čtyřletá, končila zkouškou dospělosti a poskytovala všeobecné, odborné a praktické vědomosti.

V letech 1944, 1945 byly OA na území protektorátu uzavřeny a výuka byla obnovena až po skončení 2. světové války. Od roku 1949 dochází vlivem politických událostí ke změně názvů. Z Obchodní akademie se stává čtyřletá Vyšší hospodářská škola a z Obchodní školy dvouletá Hospodářská škola. Od roku 1961 pak nesou školy opět nové názvy, a to Střední ekonomická škola (čtyřletá) a Ekonomické škola (dvouletá). Souběžně se změnami názvů se mění i studijní plány a obory studia. Začaly být vyučovány předměty všeobecná ekonomika, cizojazyčná korespondence, administrativa apod.

V roce 1968 byl při SEŠ otevřen 1. ročník dvouletého pomaturitního studia Sociálně právní školy v Ostravě. Od 50. let je možné také studium dálkové při zaměstnání a studium večerní, což umožňuje i dospělým občanům zvyšování kvalifikace.

Ve změněných společenských, ekonomických a politických podmínkách se v roce 1990 obnovuje studium na obchodní akademii. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve dvou budovách, dochází k vytvoření dvou samostatných škol OA Ostrava-Mariánské Hory (na počátku sídlící v původní budově v Moravské Ostravě) a OA Ostrava-Poruba. Studium je do školního roku 2000/2001 prodlouženo na pět let, po té je opět čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. OA získala od roku 1990 právní subjektivitu a připravuje studenty nejen pro nástup do zaměstnání, ale dnes již průměrně z 80 % pro studium na VŠ.

Pin It