eskola600-klik

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel se může pyšnit další Fakultní školou Ostravské univerzity, nově se jí stala „Karaska“ z Mariánských Hor.
fakultniDne 1. prosince 2022 se Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální se sídlem na ulici Karasova v Ostravě-Mariánských Horách stala Fakultní školou Ostravské univerzity. Znamená to, že splnila náročné požadavky kladené na kvalitu poskytovaného vzdělávání a potřebné pro dlouhodobou, užší spolupráci v oblasti středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji.
Na naší „Obchodce“ budou probíhat souvislé, odborné praxe studentů jednotlivých fakult OU, konkrétně Fakulty pedagogické, filozofické, přírodovědné a Fakulty umění. Výhledově plánujeme také odborné praxe studentů Fakulty sociálních studií na naší „Vošce“. Tato skutečnost není pro naše pedagogy, žáky a studenty ničím novým, protože již řadu let studenti OU na naší škole praktikují a využívají možnosti náslechových hodin. Skutečnost, že jsme se stali fakultní školou, pro nás znamená ocenění kvalitní práce pedagogů školy a současně se stává závazkem vytvořit podmínky pro přípravu pedagogů a pomoci tak budoucím učitelům ověřit si v reálné praxi správnost volby, potřebnosti a významu svého povolání v moderním světě.

Díky vzájemné spolupráci mají pedagogové naší školy možnost účastnit se akcí pořádaných Ostravskou univerzitou a jejími fakultami, dále mají možnost využívat služeb Univerzitní knihovny Ostravské univerzity a vzájemně mohou obě školy využívat prostory a technické zázemí, které mají k dispozici. My, jako fakultní škola, se můžeme také podílet na realizaci a oponování kvalifikačních prací a projektů v oblasti výchovy a rozvoje vzdělávání.

Děkujeme Ostravské univerzitě za důvěru a příležitost k dalšímu rozvoji, které laskavě poskytla naší škole. Děkujeme rovněž Moravskoslezskému kraji jako zřizovateli za trvalou a významnou podporu školy.

 
 
Pin It