eskola600-klik

Vstup naši OA do sítě přidružených škol UNESCO

unesco colorV roce 2021 se naše škola slavnostně zařadila mezi 52 prestižních škol České republiky, které jsou součástí Sítě přidružených škol UNESCO.

Oblast činnosti tohoto seskupení vzdělávacích institucí je zaměřena na udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, na vnímání kulturního a přírodního dědictví národa a šíření myšlenek demokracie. Naplnění těchto cílů plánujeme prostřednictvím exkurzí, organizací projektových dnů a jiných vzdělávacích akcí. Ve školním roce 2021/2022 se zaměříme v rámci Týdne škol UNESCO na následující témata a významné dny:

  • 100. výročí R. U. R. dramatika Karla Čapka a téma umělé inteligence
  • Světový den výživy a mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami (16. 10.)
  • Světový den tisku (3. 5.)

Koncem září již proběhl Den zdraví, do kterého se zapojila většina žáků i učitelů. Cílem akce se stala propagace zdravého životního stylu.

Síť přidružených škol UNESCO vznikla v roce 1953 a dnes je členem více než 11 tisíc vzdělávacích institucí ze 182 zemích světa. ČR se do projektu zapojila v roce 1966. Vstup naší školy byl připravován pět let. Oficiální žádost byla zaslána v loňském roce do Paříže po schválení našeho členství Valnou hromadou v září 2020 v Praze, v listopadu letošního roku nám bude slavnostně předán certifikát na Ministerstvu zahraničních věcí ČR při zasedání komise UNESCA.

 

Setkání UNESCO v Litovli

Ve dnech 20.-21. září 2021 se zástupci naší školy zúčastnili XXVII. zasedání Valné hromady Sítě přidružených škol UNESCO, které letos uspořádalo Gymnázium Jana Opletala v malebné hanácké Litovli.

V jednacím sále nádherné secesní budovy někdejší Záložny také následně proběhly prezentace zpracování loňských témat UNESCO jednotlivými vybranými školami. Měli jsme možnost zhlédnut často velmi originální a inspirativní projekty, kterých školy i přes složitosti uplynulého roku realizovaly celou řadu.

Během doprovodného programu, který probíhal ve velmi přátelské atmosféře, s námi litovelští kolegové podnikli exkurzi na jednu z olomouckých pevností – Fort XIII., provedli nás „hanáckými Benátkami“ i nádhernou neorenesanční budovou svého gymnázia, kde jsme večer vyslechli vystoupení školního pěveckého sboru Palora doplněné o dojemnou dramatickou připomínku nejslavnějšího absolventa místní školy – Jana Opletala.

V listopadu tohoto roku nás čeká ještě jedna významná událost, a sice slavnostní předání pařížského certifikátu členství naší školy v Síti přidružených škol UNESCO, které proběhne v Praze.

Děkujeme litovelskému Gymnáziu Jana Opletala za bezvadnou organizaci a těšíme se za rok na setkání v Liberci, za dva roky pak snad už u nás v Ostravě!

6 17 110 1

 Badatelská exkurze UNESCO do Kutné Hory

Jedním z cílů Sítě přidružených škol UNESCO, do níž se řadí i naše škola, patří seznamování studentů s památkami zařazenými do světového kulturního dědictví UNESCO, a proto jsme se se třídou 2. E vypravili ve dnech 3.-5. 6. 2021 na badatelskou exkurzi do „města stříbra a dvou katedrál“ – Kutné Hory.

Šlo o nultou, pilotní akci tohoto typu, a proto jsme pečlivě zvažovali, kam naše kroky povedou. Volba padla vzhledem k ekonomickému zaměření naší školy právě na Kutnou Horu, která platila v době středověku za pomyslnou centrální banku českého království, neboť právě zde se nacházela královská mincovna založená Přemyslovci na ložiscích nejkvalitnější stříbrné rudy u nás. Celá třetina evropského stříbra vrcholného a pozdního středověku se vytěžila právě v Kutné Hoře, která se stala vedle Prahy svého času druhou neoficiální metropolí našeho státu.

Během bohatého třídenního programu jsme navštívili Hrádek – Muzeum českého stříbra, kdy jsme měli příležitost sestoupit do původního důlního díla a zakusit tak velmi náročné pracovní podmínky kutnohorského horníka. Odměnou za tento odvážný výkon nám byla vlastnoruční ražba pražského groše, který jsme si pak ponechali jako cenný suvenýr z exkurze.

Poté naše cesta vedla do Vlašského dvora – ekonomického srdce Kutné Hory, kde si zbudovali vedlejší sídlo i čeští králové, aby zblízka občasně dozorovali samotné ražbě měny, jejíž technologicky náročný postup jsme měli možnost názorně zhlédnout během moderní interaktivní prohlídky.

Díky bohatství plynoucímu z těžby stříbra zbožní kutnohorští měšťané postavili patronce všech „havířů“ sv. Barboře na konci 14. st. pozděgotickou katedrálu sv. Barbory, jejíž denní i noční krásu interiéru i exteriérů jsme během poutavého výkladu paní průvodkyně mohli obdivovat. Chvíle zastavení a odpočinku od každodenního shonu jsme rovněž zažili i v druhé, katolickou církví postavené katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Moment opravdového, až mrazivého zastavení a rozmýšlení o našich mnohdy malicherných „problémech“ a pomíjivosti lidského života ale nastal v kostnici v Sedlci, kde bylo v minulosti (vyplněné mj. válkami a epidemiemi) nashromážděno několik desítek tisíc ostatků zesnulých lidí, vyskládaných během nedostatku pohřebních míst na hřbitově v pozdější době do bizarních objektů a tvarů.

Během naší výpravy jsme také navštívili v Čechách unikátní empírový skvost postavený vlivnými českými hrabaty z rodu Chotků, zámek Kačina u Kutné Hory, příjemnou tečkou pak byla prohlídka expozic romantického neogotického sídla Auerspergů – „pohádkového“ zámku Žleby u Čáslavi se zoologicky jedinečnou oborou ochočených bílých jelenů původem z Persie.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili organizačně i finančně v této nelehké době uspořádat tuto vzdělávací školní akci za poznáním nádherné Kutné Hory, místa s celosvětovým kulturním přesahem. Věříme, že se nám i v dalším školním roce podaří navázat na započatou tradici exkurzí UNESCO a navštívit další kulturně cennou lokalitu ČR.

1 15613

 

 

Pin It