EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE  NEJDE VYSVĚTLIT, EYP MUSÍŠ ZAŽÍT!

Evropský parlamelogo EYPnt mládeže (EPM) inspiruje mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění.

Cílem EPM je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky.V přístupu se kombinují prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. 

EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně.

OAO se do EPM poprvé zapojilo v roce 2007. Od té doby se aktivit EPM pravidelně účastní.

Nejinak tomu bude i v tomto školním roce. Den EPM na OAO bude pořádán 16. října 2018 pro 30 žáků školy. Cílem aktivit tohoto dne je vybrat 4 členy delegace, která nás bude zastupovat na regionální výběrové konferenci EPM.

Ta se bude poprvé konat v Ostravě, 30.11. – 2.12.2018 a naše škola bude spolupořadatelem.

V rámci konference probíhá práce v týmech/komisích, panelová diskuze i simuloce zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce a hlasují o nich. Nejlepší pak postoupí na národní výběrovou konferenci a případně dále, na mezinárodní konferenci.

Proběhlo!

2018 EYP OSTRAVA 012018 EYP OSTRAVA 022018 EYP OSTRAVA 032018 EYP OSTRAVA 042018 EYP OSTRAVA 052018 EYP OSTRAVA 06

 

EYP - starší události

Čtyřčlenná delegace OAO ve složení David Rosypálek, Benedikta Krůželová, Vendula Pernicová a Jaroslav Knápek se ve dnech 3. - 5. listopadu 2017 účastnila regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v Kutné Hoře.

 Cílem této akce je podpořít týmovou spolupráci, práci v komisích i simulovat zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce.

 Naši žáci obhajovali rezoluce na téma: Uplatnění mladých evropských absolventů v praxi, Nakládání s odpady z hlediska udržitelného rozvoje, Problém transgendru nebo Problematika žadatelů o azyl v EU.

 Práce v EYP se naše škola účastní již od roku 2007.

 Máme velkou radost, že komise vybrala Benediktu Krůželovou, aby se účastnila klání na národní úrovni, které se koná ve dnech 22. - 25. března 2018 v Karlových Varech.

EYP 1EYP 2EYP 3EYP 4

Postoupili jsme!

Tým studentů naší školy byl v těžké konkurenci převážně gymnázií vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 57. mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP).

tisk eyp 01

tisk eyp 02

tisk eyp 03

tisk eyp 04