eskola600-klik

EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE  NEJDE VYSVĚTLIT, EYP MUSÍŠ ZAŽÍT!

Evropský parlamelogo EYPnt mládeže (EPM) inspiruje mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění.

Cílem EPM je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky.V přístupu se kombinují prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. 

EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně.

OAO se do EPM poprvé zapojilo v roce 2007. Od té doby se aktivit EPM pravidelně účastní.

Nejinak tomu bude i v tomto školním roce. Den EPM na OAO bude pořádán 16. října 2018 pro 30 žáků školy. Cílem aktivit tohoto dne je vybrat 4 členy delegace, která nás bude zastupovat na regionální výběrové konferenci EPM.

Ta se bude poprvé konat v Ostravě, 30.11. – 2.12.2018 a naše škola bude spolupořadatelem.

V rámci konference probíhá práce v týmech/komisích, panelová diskuze i simuloce zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce a hlasují o nich. Nejlepší pak postoupí na národní výběrovou konferenci a případně dále, na mezinárodní konferenci.

Proběhlo!

2018 EYP OSTRAVA 012018 EYP OSTRAVA 022018 EYP OSTRAVA 032018 EYP OSTRAVA 042018 EYP OSTRAVA 052018 EYP OSTRAVA 06

 

EYP - starší události

Čtyřčlenná delegace OAO ve složení David Rosypálek, Benedikta Krůželová, Vendula Pernicová a Jaroslav Knápek se ve dnech 3. - 5. listopadu 2017 účastnila regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v Kutné Hoře.

 Cílem této akce je podpořít týmovou spolupráci, práci v komisích i simulovat zasedání v parlamentu tím, že účastníci v anglickém jazyce obhajují a napadají rezoluce.

 Naši žáci obhajovali rezoluce na téma: Uplatnění mladých evropských absolventů v praxi, Nakládání s odpady z hlediska udržitelného rozvoje, Problém transgendru nebo Problematika žadatelů o azyl v EU.

 Práce v EYP se naše škola účastní již od roku 2007.

 Máme velkou radost, že komise vybrala Benediktu Krůželovou, aby se účastnila klání na národní úrovni, které se koná ve dnech 22. - 25. března 2018 v Karlových Varech.

EYP 1EYP 2EYP 3EYP 4

Postoupili jsme!

Tým studentů naší školy byl v těžké konkurenci převážně gymnázií vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 57. mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP).

tisk eyp 01

tisk eyp 02

tisk eyp 03

tisk eyp 04

 

Pin It