eskola600-klik

Program proti šikanování
Školní preventivní strategie pro období 2014-2019
Školní program pedag.-psychologického poradenství 2019-2020
Diplom Košice 2018
Minimální preventivní program 2019-20
Konzultační hodiny 2018-19
Pozvánka
Přihláška
2018 - 2