eskola600-klik

Certifikát C1 Advanced (CAE)

Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát z obecné angličtiny na úrovni C1. V předchozích letech jsme naše žáky úspěšně připravovali k získání certifikátu na úrovni B2 First (FCE). Letos jsme se rozhodli posunout se o úroveň výše a v současné chvíli 15 našich žáků navštěvuje kurz jazykové přípravy na certifikát C1 Advanced.

Tato zkouška dokazuje, že jste schopni anglicky hovořit a psát na takové úrovni, abyste mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích.

Business English Certificates (BEC)

Naše škola připravuje studenty na tuto jazykovou zkoušku v rámci předmětu Vybrané kapitoly z ekonomiky ve 3. a 4. ročníku. Testuje se jak obecná znalost jazyka, tak znalost obchodní angličtiny: v obchodní sféře, ve službách a v administrativě. 

Pro úspěšné složení zkoušky BEC Preliminary musí mít kandidát znalost angličtiny na úrovni B1 (mírně pokročilí) a  pro BEC Vantage na úrovni B2 (více středně pokročilí). 

 

Oba tyto certifikáty patří mezi cambridgeské zkoušky a jsou platné celoživotně.

 

POHODA - Certifikovaný expert

pohoda

 

 

Od školního roku 2017/2018 mohou naši studenti získat osvědčení dokladající pokročilou znalost účetního programu POHODA. Certifikát získá každý, kdo úspěšně složí 5 hodinový firemní test. Studenty připravujeme přímo v rámci výuky a zájemcům je navíc nabídnut přípravný seminář.

 

 

 

CERTIFIKÁTY A DALŠÍ OCENĚNÍ

Naší studenti se pravidelně umisťují na předních příčkách v soutěžích, mezinárodních klání EYP (The European Youth Parliament) a skvěle reprezentují školu na nejrůznějších akcích.

2017 stud 01 2017 stud 03 2017 stud 04
2017 stud 02 2017 stud 07 2017 stud 08
2017 stud 05 2017 certifikat fin gramotnost2 Certifikat F gram zlaty 2018
Cert Europen PEN Certifikat diamantovy   

 

Naši studenti byli opět úspěšní v FCE!

fceSrdečně gratulujeme třem studentkám, které se odvážily vyzkoušet si úroveň své angličtiny a v únoru úspěšně složily certifikát FCE, který zaštiťuje Cambridgeská univerzita. First Certificate in English, který je velmi náročný, složily v jazykové škole Cloverleaf. FCE ověřuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Hodnotí se také úroveň slovní zásoby a gramatiky.

Tato jazyková zkouška je obrovskou výhodou při přijímacích řízeních na vysoké školy, nejen pokud chcete studovat angličtinu, nebo při hledání zaměstnání, a je mezinárodně uznávaná.

 

OAO na tyto zkoušky připravuje odvážlivce již sedm let. Nejlepší angličtináři se připravují intenzivně dvě hodiny týdně, a to zcela zdarma.

Nechcete to příští rok zkusit také vy?

 

Úspěch v certifikaci English for Business

 EFB certifikaceV dubnu 2016 se 37 studentům 4. ročníku podařilo složit EFB zkoušku londýnské obchodní komory.


31 žáků prospělo s vyznamenáním (with distinction), tj. s úspěšností nad 75 %, 6 žáků s pochvalou (with merit), tj. nad 60 %.

V České republice se naše škola umístnila na 2. místě s úspěšností 100 %.

Certifikáty byly předány spolu s maturitním vysvědčením dne 17. června 2016.

 

Blahopřejeme našim 2 studentkám, které úspěšně složily certifikát FCE!

 

fceFCE je zkratkou pro First Certificate in English. Jedná se o mezinárodní zkoušku z angličtiny na úrovni B2, kterou pořádá Cambridgeská univerzita a uznávají ji univerzity nebo budoucí zaměstnavatelé, kteří přihlížejí k jazykové vybavenosti uchazečů. FCE1
Naši studenti mají možnost připravovat se na tento prestižní certifikát na naší škole zdarma. Blahopřejeme!

FCE -certifikát

 

Naši studenti se mohou rozvíjet!

logo Finfo ve škole sJsme zapojení do projektu Vzdělávací projekt Daně a cla do škol  na kterém se podílí  Generální finanční ředitelství a Generální ředitelsví cel.

 

Rozšiřujeme spolupráci s potenciálními zaměstnavateli svých studentů  a zvyšujeme finanční gramotnost žáků o praktické poznatky prostřednictvím svého partnera  banky - Česká spořitelna.

V následujících praktických workshopech, které jsou určeny žákům 3. a  4. ročníku, prohlubujeme konkrétní  dovednosti  studentů. Navíc se žáci seznamují s prostředím České spořitelny. Jedná se o moduly s tématy:

 1. Já a mobilní aplikace
 2. Jak napsat životopis a zaujmout u výběrového řízené
 3. Jak správně investovat
 4. Jak se stát úspěšným obchodníkem
 5. Jak překonat strach z mluvení na veřejnosti¨
 6. EVENT

V rámci předmětu fiktivní firmy spolupracujeme při výuce s těmito reálnými firmami – Kvados, a. s., Oriflame , pánské obleky Bandi , Siemens,  s. r. o. S nimi také pořádáme ostravský veletrh fiktivních firem, jehož  11. ročník proběhne 7. 3. 2019 od 9 h v prostorách Černé louky.

V rámci čtyřtýdenní odborné praxe spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními firmami. Žáci v rámci projektu Erasmus+ vykonávají odbornou praxi v Irsku, Anglii, Německu a Španělsku. Jazykové kompetence žáků jsou na výborné úrovni, neboť od 3.ročníku probíhá v odborných předmětech bilingvní výuka.

Naši žáci spolupracuji s obvodním úřadem v Ostravě – Mariánských Horách a zapojili se svým projektem do participativního rozpočtu.


Naši partneři

 • ArcelorMittal Ostrava, a. s.,
 • BorsodChem MCHZ, s. r. o.,
 • Dopravní podnik Ostrava, a.s.
 • ELKOM, a.s.
 • Okresní soud v Ostravě,
 • Krajský soud v Ostravě,
 • Oriflame Ostrava,
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.,
 • Úřad práce Ostrava,
 • Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
 • Siemens, s. r. o.,
 • VZP,
 • Siemens, s. r. o.

Pin It