Přijímací řízení - aktuálně


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

Zákonné zástupce uchazečů prosíme o osobní návštěvu školy - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí + odevzdání zápisového lístku, vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, sepsání a podání odvolání, poradit se, jak postupovat dále.

Sekretariát školy Vám bude k dispozici v následujícím čase:

  • úterý 30. dubna 2019           7:00 - 17:00 h
  • čtvrtek 2. května 2019          7:00 - 17:00 h
  • pátek  3. května 2019           7:00 – 15:00 h

V následujícím týdnu jsou úřední hodiny od 7:30 do 16:00 h, v pátek do 15:00 h, případně dle telefonní dohody.

Všem Vám poradíme, jak postupovat dále. Přijatým i nepřijatým. Základní informace, jak postupovat dále, naleznete zde. Formulář pro odvolání je k dispozici na sekretariátu školy.

Nepřijatým uchazečům, jejichž zákonní zástupci si osobně nevyzvednou rozhodnutí o nepřijetí, budou rozhodnutí odeslána poštou.

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 29. 4. 2019 odpoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2019 naleznete na stránkách CERMATu.

 

Kritéria přijímacího řízení


Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (ke stažení).


Kontaktní osoby: Renata Dudziková - 599 524 203 a Mgr. Viktor Csölle - 599 524 204.

Pin It