logo LCCIMezinárodní certifikace International Business je hodnocena dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (CEF A2 - C2), který je uveden na certifikátu. Dosažený stupeň znalostí je celoživotně platný. Na rozdíl od obecné angličtiny je tato zkouška zaměřená na oblast týkající se obchodu.

Naše škola je mezinárodním centrem Education Development International - LCCI International Qualifications (London Chamber of Commerce and Industry).

Přípravu a certifikaci zajišťuje naše škola pro studenty každoročně. Více informací získáte u Ing. Petry Novákové v kabinetě A 104.

Certifikát EFB - obecné informace

Pin It